PRP (Platelet Rich Plasma) på Gothia Kliniken,  kroppsegna trombocyter och tillväxtfaktorer för Ortopediska behandlingar

PRP är en naturlig och enkel injektionsbehandling för att öka återhämtning och läkning exempelvis knäatros, idrottsskador, tennisarmbåge mm. Vid PRP – behandling prepareras kroppseget blod för att ta fram trombocyter och tillväxtfaktorer i ökad koncentration. Dessa injiceras och interagerar sedan i leden för att stimulera vävnadsläkning och dämpa inflammation.

Boka direkt via vårt online bokningssystem.

bkpam2144988_bokadirektdermapeel


Ortopedisk PRP -behandling

PRP står för Platelet Rich Plasma vilket översatt till svenska betyder blodplasma som är rik på blodplättar (trombocyter). Dessa trombocyter koncentreras i blodplasman vid centrifugering av ett blodprov. Därefter injiceras de i behandlingssyfte vid olika smärttillstånd i senor och leder. PRP är ett relativt nytt sätt att behandla artros eller skador på muskler, senor och ligament och har har rönt stort intresse de senaste 10-15 åren där användningen ökar successivt. Med hjälp av PRP kan man både minska smärtorna i samband med artros och skynda på läkningen av skador i rörelseapparaten. I PRP behandlingar utnyttjar man celler och proteiner (Growth Factor) som finns naturligt i människans kropp för att stimulera en effektiv återväxt av vävnader. PRP blir därför en kroppsegen biologisk behandling som stimulerar vävnadsläkning och dämpar inflammation. Metoden har framgångsrikt används på elitidrottare, men är i dag även tillgänglig för alla patienter. I första hand ska man följa de råd, rekommendationer och ordinationer som behandlande läkare och sjukgymnast givit. Om besvären inte svarar på den den gängse behandlingen kan PRP vara ett bra behandlingsalternativ.

Hur går en behandling till?

Behandlingen genomförs genom att vi tar 10 ml blod från en ven i din arm, som vid ett vanligt blodprov. Därefter separeras plasman och blodplättarna (som innehåller tillväxtfaktorer) från blodet genom centrifugering. Slutligen injiceras plasman och blodplättarna med tillväxtfaktorerna i de områden man vill behandla, till exempel i knät vid knäartros.

Hur lång tid tar behandlingen?

En behandling tar vanligtvis mellan 30 – 40 minuter.

Hur många behandlingar är nödvändigt?

För de flesta räcker det med 3 st behandlingar/år. Mellan varje behandling skall det gå 1 – 3 veckor. Vissa kan behöva en så kallad ”booster-dos” där man gör en 4:e injektion efter 6 – 8 månader. Det finns ingen gräns för antalet behandlingar som kan genomföras.

Vad kan behandlas med PRP?

PRP kan hjälpa patienter som  inte har svarat bra på andra behandlingar och har kroniska problem med värk, sömnstörande smärtor, stelhet, rörelse- och belastningssmärtor. Man kan även snabba på läkningsprocessen vid idrottsskador med behandling med PRP. Vi behandlar lätt och medelsvår knäartros, hälsporre, tennisarm, mjukdelsinflammationer i höfter, axelbesvär m.m. Dock kan resultaten skilja sig åt. Har man lätt till moderat artros är förutsättningarna bättre. Viktigt att tänka på är att man inte behandlar graden av artros, utan symptomen. Vissa som har grav artros kan ha färre symptom än de med moderat artros, det är alltså väldigt individuellt.

Vilka områden kan behandlas med PRP?

De vanligaste områden med starkast evidens är artros i knä, tennisarmbåge, hälseneinflammation, hälsporre mm

 

Områden som behandlas med Ortopedisk PRP:

– Knä

– Armbåge

– Axel

– Hälsporre

– Fotled

– Handled

– Höft

– Bensår

Vad bör man tänka på innan en behandling med PRP?

Om du äter Ipren, Ibuprofen och tex voltaren ska du undvika dessa 2 dagar innan och sedan under hela behandlingstiden då dessa läkemedel kan påverka tillväxtfaktorernas effekt negativt. Vid idrottsskador är det viktigt att det gått minst 3 v från sakdetillfället innan behandling med PRP görs. Rekommenderat är att ingen alkohol intas dagen före och samma dag som behandlingstillfället, detta då alkohol påverkar kroppens vätskebalans och kan leda till vätskebrist. Det är även viktigt att dricka vatten inför din PRP-behandling. Drick gärna vatten ett par timmar innan besöket då uttorkning kan påverka din plasmanivå negativt

Hur snabbt och vilka resultat kan man förvänta sig efter injektionerna med PRP?

Det är individuellt och beror på graden av artros och vilka symptom man upplever. De flesta upplever en symptomlindring efter första behandlingen.

Hur länge varar effekten av PRP?

Behandlingsresultaten varierar, men de flesta studier visar på att det varar i cirka 12 månader. Genom att kontinuerligt upprepa behandlingen man kan upprätthålla resultatet även efter 12 månader.

Vilka biverkningar kan förväntas efter behandling med PRP?

Det finns väldigt få rapporterade fall om biverkningar med plasmainjektioner i leden. En viss ömhet/smärta kan kännas i 1 – 2 dagar i det drabbade området. Mindre blåmärken kan förekomma efter nålen.

Vilka bör undvika behandling med PRP?

Om du har någon typ av cancersjukdom, fibromyalgi, blodsjukdom, brist på blodplättar, pågående infektion, står på blodförtunnande medicin som Heparin Waran (inte Trombyl), lågt immunförsvar, gjort transplantationer så ska du undvika behandling med PRP.

Vad bör man tänka på efter behandling med PRP?

Vila 3-4 v efter behandlingen eller var mycket försiktig med träning/aktivitet under denna perioden. Om du äter Ipren, Ibuprofen och tex voltaren ska du undvika dessa under hela behandlingstiden då dessa läkemedel kan påverka tillväxtfaktorernas effekt negativt. Ett ökat Kalciumintag hjälper till i läkningsprocessen.

Är PRP säkert?

I behandlingen används endast kroppsegen blodplasma vilket inte ger några bieffekter. De senaste åren har många högkvalitativa studier, som påvisar goda resultat, publicerats. Behandlingen är flexibel och kan användas i samband med sjukgymnastik och/eller annan fysisk aktivitet. I över 20 år har man bedrivit forskning för att utvecka biologiska tekniker inom ortopedin för behandling av patienter med ben-, brosk- och mjukdelsskador. PRP’s effekt vid behandling av t.ex knäartros och olika inflammatoriska processer har bevisats i en mängd studier och i klinisk praxis runt om i världen. Enligt en artikel i The American Journal of Sports Medicine används PRP årligen för behandling av över 86.000 idrottare med akuta och kroniska sen-, ligament- och muskelskador i USA. Exempel på en veteskapligt oberoende artikel Efficacy of Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injections in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26432430

Fakta om knäartros

När skadad vävnad läker äger en rad olika processer kopplade tillvarandra rum i kroppen. Processerna styrs av de så kallade tillväxtfaktorerna, alltså signalsubstanser som frisätts av blodplättar eller så kallade trombocyter. Trombocyterna finns alltid i blodet och aktiveras vid en skada. De frisätter tillväxtfaktorer vid det skadade området för att på så sätt inleda och påskynda läkningsprocessen. Idag finns ingen behandling som kan stoppa artrosutvecklingen utan behandlingen inriktas istället på att lindra smärtan och förbättra muskel- och ledfunktionen. Vid övervikt är viktminskning den viktigaste enskilda åtgärden för att bromsa knäledsartros. Motion och träning är nödvändigt för att förstärka den främre lårmuskulaturen. Fysisk aktivitet och fysioterapi kan minska smärtan. Läkemedel är endast symtomlindrande och påverkar inte sjukdomsförloppet.

Pris Ortopedisk PRP

  • 1 behandling 3900 kr (ex: 1 knä) vid behandling av tex båda knäna eller annan led/område tillkommer 800 kr
  • Paketpris 3 behandlingar 9500 kr (3 injektioner med 2-3 v intervall)

 


Kundrecensioner

Felicia L.

Jätte duktig och super trevlig!😇

Betyg: 5

Meri K.

Professionell, nogrann och jättetrevlig!

Betyg: 5

Anna-Lena W.

Tack Johanna för bästa 2 timmarna hos dig med ansiktsbehandling Delux Såå nöjd men så är du också den bästa .

Betyg: 5

Hilma L.

Otroligt trevlig och professionell personal! Gjorde färgning av fransar och bryn samt formning av bryn. Blev jätte nöjd med resulterat. Kommer definitivt tillbaka!

Betyg: 5

Boka Tid